KOULUTUS / EDUCATION  
RAIMO Arvi Johannes UTRIAINEN  
s. 24.9.1927                 k. 27.4.1994  
   
Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulu 1947
Turun yliopisto, matematiikka 1947
Helsingin Taideteollinen keskuskoulu 1948-49
Helsingin teknillinen korkeakoulu 1949-53
Suomen taideakatemian koulu 1953-56